Laws Jespersen

(f. 1955)

  • Speciallæge i almen medicin
  • Varetager funktionen som søfartslæge
  • Udfører akupunktur. Medlem af Dansk selskab for akupunktur
  • Uddannet læge ved Århus Universitet 1984
  • Praktiserende læge siden 1990 , først landpraksis i Østerild, nu siden november 2005 i Dokken

 

Mona Hundebøll

Sygeplejerske/jordemoder
 
Mona varetager flere funktioner i klinikken:

  • Forestår konsultationer
  • Kontroller laboratoriefunktioner både i Thisted og I Østerild
  • Passer telefonen.

 

Uddannelseslæger

Der vil ofte være uddannelseslæger i klinikken.